PRIJAVNICA ZA LETOVANJE
obr. PD-1

V spodnja polja vpišite samo podatke o otrocih:
Zap. št. Ime Priimek Datum
rojstva
Sorodstveno
razmerje
Status osebe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* Otrok do dopolnjenega tretjega leta starosti ne šteje, kot da zaseda ležišče
** Otroci imajo status osebe "šoloobvezen" le, če obiskujejo osnovno šolo (od 1. do 9. razreda)
*** V rubriko je potrebno vpisati dan, mesec in leto rojstva (DD, MM, LLLL - npr. 01.05.2006)

Ceno letovanja (dnevna cena × število dni) bom v skladu z 11. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti poravnal do roka, navedenega na računu, z nakazilom na transakcijski račun ministrstva.

OSTALI PODATKI
ODPOVED LETOVANJA

V skladu s 26. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti je višina stroškov odpovedi odvisna od datuma prejema odpovedi, ki mora biti pisna. Stroški odpovedi se obračunajo po naslednji tabeli:

odpoved v 8 dneh po prejemu Obvestila o dodelitvi (samo v razpisu) brez stroškov
odpoved do 30 dni pred začetkom letovanja brez stroškov odpovedi letovanja
odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom 20% cene letovanja
odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom 30% cene letovanja
odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom 50% cene letovanja
odpoved od 7 do 1 dni pred začetkom 80% cene letovanja
odpoved na dan začetka 100% cene letovanja

V primeru bolezni letovalca ali ožjega družinskega člana, nastopa višje sile ali izrednih nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale pred nastopom letovanja, lahko odpoveste letovanje vse do nastopa letovanja. Če se pri odpovedi letovanja sklicujete na izredne okoliščine in v roku treh dni od njihovega nastanka pisno obvestite strokovno službo ministrstva ter predložite dokazila, se vam zaračunajo zgolj stroški v višini 20% skupne cene letovanja. Kot izredne okoliščine ni mogoče šteti dogodek, ki je nastopil prej kot 14 dni pred predvidenim začetkom letovanja.

IZJAVE PRIJAVITELJA

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Ministrstva za javno upravo je objavljeno na tej spletni strani.